ร่วมงานกับเรา

ผู้ให้บริการด้านการได้ยินระดับพรีเมียมในประเทศไทย

บริษัท ออดิเมด จำกัด (ศูนย์เครื่องช่วยฟังและประสาทหูเทียม) จัดหาและให้บริการเครื่องมือที่ีมีคุณภาพที่เกี่ยวกับการได้ยินครบวงจร ต้องการพัฒนาการจัดหาและให้บริการเครื่องมือที่มีคุณภาพให้แก่ผู้ป่วยในประเทศไทย พร้อมด้วยรูปแบบการให้บริการหลังการขายที่ครบวงจร รวมถึงการมีปณิธาน ในการส่งเสริมสนับสนุนความรู้ทางด้านวิชาการแก่นักวิชาการ แพทย์หรือนักปฏิบัติในด้านการได้ยิน เพื่อศักยภาพโดยรวมของวงการแพทย์ของประเทศไทย

ช่างอิเล็คทรอนิกส์ซ่อมเครื่องช่วยฟัง

อัตรา :

2 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไป:รายละเอียดงาน:


เงินเดือน :

-  จบการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวส. สาขาอิเล็คทรอนิกส์ 
หรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่สามารถทำงานบักรีสายไฟหรือวงจรไฟฟ้า 
และอ่านวงจรไฟฟ้าได้
-  เพศชาย  อายุไม่เกิน  35  ปี
-  ทำงานเป็นทีมได้
-  มีประกันชีวิตแบบกลุ่ม AIA  เมื่อทำงานครบ 2 ปี
-  มีระบบเงินสะสมของบริษัทฯ

-  ซ่อมเครื่องช่วยฟัง

-  วิเคราะห์การทำงานของเครื่องช่วยฟัง

ตามตกลง

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บริษัท ออดิเมด จำกัด  หรือโรงพยาบาลต่างๆ

จังหวัด :

กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

วิธีการรับสมัคร :

สมัครออนไลน์พร้อมแนบประวัติ หรือ ส่งอีเมล์
หรือส่งใบสมัครมาที่ 100/101 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900

เลขาผู้บริหาร

อัตรา :

1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไป:
รายละเอียดงาน:
เงินเดือน :

-  เพศหญิง  อายุไม่เกิน  35  ปี
-  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
-  มีมนุษยสัมพันธ์ดี
-  ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
-  ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
-  สามารถเดินทางติดต่องานนอกสำนักงานได้
-  มีประกันชีวิตแบบกลุ่ม AIA  เมื่อทำงานครบ 2 ปี
-  มีระบบเงินสะสมของบริษัทฯ

-  ติดต่อประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย
-  ประสานงานต่างประเทศ  ดูแลจัดทำเอกสารประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์  และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-  ดูแลเรื่องการประชุม  เตรียมเอกสาร  ประสานงาน  จัดทำบันทึกและรายงานการประชุม
-  จัดตารางงาน  ธุระส่วนตัว  หรืองานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย
-  ดูแลต้อนรับผู้มาติดต่อผู้บริหาร
-  ดูแล  ประสานงานเรื่องที่พัก  รถรับส่ง  หรืออื่นๆ  สำหรับผู้ที่มาติดต่อธุรกิจกับบริษัทฯ
-  เตรียมเอกสารสำหรับใช้ติดต่อภายนอก
-  สามารถออกไปติดต่องานนอกสถานที่ได้

ตามตกลง

 

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บริษัท ออดิเมด จำกัด  หรือนอกสถานที่

จังหวัด :

กรุงเทพมหานครและอาจมีต่างจังหวัด

วิธีการรับสมัคร :

สมัครออนไลน์พร้อมแนบประวัติ หรือส่งใบสมัครมาที่ 100/101 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900

วิศวกรเครื่องมือแพทย์

อัตรา :

3 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไป:
รายละเอียดงาน:


เงินเดือน :

-  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท
สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ / อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ / 
อิเล็คทรอนิกส์ / คอมพิวเตอร์
-  เพศชาย/หญิง  อายุไม่เกิน  35  ปี
-  มีมนุษยสัมพันธ์ดี
-  สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
-  มีประกันชีวิตแบบกลุ่ม AIA  เมื่อทำงานครบ 2 ปี
-  มีระบบเงินสะสมของบริษัทฯ

-  ซ่อมเครื่องมือแพทย์
-  ดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์
-  ศึกษาการใช้งานเครื่องมือใหม่ๆ
-  สอนการใช้งาน  ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือแพทย์
-  สนับสนุนการทำงานของแผนก Product Specialist  และแผนกขายเครื่องมือแพทย์
-  ทำงานเป็นทีมได้

ตามตกลง

 

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บริษัท ออดิเมด จำกัด  หรือโรงพยาบาลต่างๆ

จังหวัด :

กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

วิธีการรับสมัคร :

สมัครออนไลน์พร้อมแนบประวัติ หรือส่งใบสมัครมาที่ 100/101 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900