ประสาทหูเสื่อมชนิดเฉียบพลัน

               

                     อาการประสาทหูเสื่อมชนิดเฉียบพลัน หรือ Sudden Hearing Loss จะมีช่วงเวลาวิกฤต (Golden hour) ที่ต้องมาพบแพทย์อย่างเร่งด่วนภายใน 24-48 ชั่วโมงแรกหรือเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ หากได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม จะมีโอกาสที่จะกลับมาได้ยินเป็นปกติได้  การสูญเสียการได้ยินเป็นอาการโรคที่มองไม่เห็นและมีผลกระทบต่อชีวิตมากกว่าที่คิด  ดังนั้นเมื่อรู้สึกว่ามีการได้ยินลดลงอย่างเฉียบพลันไม่ว่าจากสาเหตุใดก็ตาม  อย่างนิ่งนอนใจ  ควรรีบมาพบแพทย์หู คอ จมูกโดยเร็ว เพราะหากรักษาช้าไป อาจทำให้เกิดการสูญเสียการได้ยินอย่างถาวรได้โดยที่ไม่สามารถกลับมาเหมือนเดิมได้
                                                                                                      ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์การได้ยินออดิเมด

โรคโควิด-19 เป็นสาเหตุให้เกิดเสียงดังในหู หรือสูญเสียการได้ยินได้หรือไม่?

ไวรัสนี้อาจไปทำลายอวัยวะเกี่ยวกับการได้ยิน บริเวณหูชั้นใน ดูทั้งหมด

เว็บไซต์ความรู้เกี่ยวกับการสูญเสียการได้ยินที่เราแนะนำ

โดย Starkey Hearing Technologies ดูทั้งหมด

เครื่องช่วยฟัง “Audimed KLEAR Series”

เปิดตัวนวัตกรรมเครื่องช่วยฟังใหม่ by Audimed ที่จะมาช่วยตอบโจทย์ยกระดับชีวิตของคุณ ให้กลับมาสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้ง ดูทั้งหมด

สมองฝ่อมากขึ้นในผู้สูงอายุที่มีการสูญเสียการได้ยินที่ไม่ได้รับการรักษา

ถึงแม้ว่าสมองของคนเราจะเล็กลงตามอายุที่มากขึ้น แต่การฝ่อตัวของสมองกลับเพิ่มมากขึ้นในผู้สูงอายุที่มีการสูญเสียการได้ยินด้วย ดูทั้งหมด

อันตรายจากเสียงดัง

อันตรายจากเสียงดัง ดูทั้งหมด