Livio AI

เตรียมพบกับ Starkey Livio AI เครื่องช่วยฟังนวัตกรรมสุดล้ำสมัย ที่มาพร้อมกับเซ็นเซอร์อัจฉริยะและระบบเรียนรู้อันชาญฉลาด (AI) ที่สามารถตอบโจทย์สุขภาพและการใช้ชีวิตของคุณได้อย่างลงตัวทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการติดตามการเรียนรู้ของสมองในขณะที่ใส่เครื่องช่วยฟังและกิจกรรมสุขภาพทุกอย่างของคุณ อาทิเช่น การนับจำนวนก้าวในแต่ละวัน การออกกำลังกายที่หลากหลายรูปแบบ และยังสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟนของคุณได้โดยตรง
 

Starkey Livio AI ครื่องช่วยฟังรุ่นแรกของโลก  ที่มีเซ็นเซอร์ทำหน้าที่เป็นเสมือนกับ Acitvity Tracker ในชีวิตประจำวันของเรา  และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการได้ยินของผู้ที่มีปัญหาด้านการได้ยินให้ชัดเจนขึ้น นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ติดตามการออกกำลังกาย (fitness tracker)  ซึ่งนับเป็นเครื่องช่วยฟังรุ่นแรกของโลกที่สามารถตอบสนองการดูแลในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นด้านการฟัง  สุขภาพ  และคุณภาพชีวิตได้อย่างดีเยี่ยม

 คุณสมบัติที่โดดเด่นของเครื่องช่วยฟังไฮเทครุ่น Livio AI 

  • Body and Brain Tracking: เป็นการติดตามการเรียนรู้ของสมองในขณะที่ใส่เครื่องช่วยฟังในแต่ละวัน  และกิจกรรมการออกกำลังกายหรือการเคลื่อนไหวร่างกายทุกอย่างของคุณ อาทิเช่น การนับจำนวนก้าวในแต่ละวัน การออกกำลังกายที่ครอบคลุมหลากหลายรูปแบบ  การวัดอัตราการเต้นของหัวใจ 

  • Fall detection and alerts:  เป็นเซ็นเซอร์ที่ช่วยจับการหกล้มของผู้ใส่เครื่องช่วยฟัง  ซึ่งน่าสนใจมากในกรณีที่ผู้ใส่เครื่องช่วยฟังเป็นผู้สูงอายุ  สามารถเกิดอุบัติเหตุหกล้มได้ง่ายในขณะที่มีการเคลื่อนไหวร่างกาย  โดยเมื่อเกิดการล้มขึ้น ฟังก์ชัน Fall detection จะทำงานทันทีและส่งการแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือของสมาชิกในครอบครัวที่ได้มีการตั้งค่าสำหรับการแจ้งเตือนไว้

  • Thrive Hearing app และ Thrive Assistant:  เป็นแอพลิเคชันที่ใช้ดูและตั้งค่าข้อมูลของเครื่องช่วยฟังรุ่น Livio โดยเฉพาะ  ในส่วนของการวัดค่าคะแนน Thrive Score เมื่อผู้ใส่เครื่องช่วยฟังยิ่งออกกำลังกายหรือมีการเคลื่อนไหวร่างกายมาก  หรือมีพฤติกรรมการใส่เครื่องช่วยฟังที่ดีก็จะได้คะแนนดีมากขึ้น

  • Rechargable Option: Livio มีรุ่นที่สามารถชาร์จไฟฟ้าได้  เพียงวางเครื่องไว้ในแท่นชาร์จและเสียบปลั๊กชาร์จ

  • Voice to text transcription: สามารถแปลภาษาพูดได้มากถึง 27 ภาษา  โดยภาษาที่แปลจะแสดงขึ้นในแอพพลิเคชัน Thrive App

  • Self Check:  เป็นฟังก์ชันตรวจสอบการทำงานของเครื่องช่วยฟังอัตโนมัติแบบพื้นฐาน  เช่น  กรณีที่เครื่องช่วยฟังไม่มีเสียง  หรือมีชิ้นส่วนใดชำรุด