Harmony

คุณลักษณะและการใช้งานของเครื่องประมวลเสียงของประสาทหูเทียมรุ่นฮาโมนี (Harmony)
     
  เครื่องประมวลสัญญาณเสียงแบบทัดหลังใบหูรุ่นฮาโมนี (Harmony) มีคุณภาพการประมวลสัญญาณเสียงระบบซีดี (CD) และมีหน้าต่างการจับเสียงที่กว้าง เครื่องประมวลสัญญาณเสียงรุ่นฮาโมนี (Harmony) แบบทัดหลังใบหู จึงประมวลเสียงให้มีความชัดเจนมากกว่าและมีคลื่นรบกวนน้อยมาก โดย
 • ฟังดนตรีได้ไพเราะ
 • ใช้โทรศัพท์ได้
 • ฟังเสียงในสถานการณ์ที่มีเสียงสิ่งแวดล้อมรบกวน
 • ฟังเสียงในห้องเรียน
 • ใช้แบตเตอรี่ได้ทั้งวันต่อการชาร์จเพียงหนึ่งครั้ง
 • ได้ยินเสียงดัง เบา โดยไม่ต้องปรับสวิตช์
  


 
เครื่องประมวลสัญญาณเสียงแบบทัดหลังใบหูรุ่นฮาโมนี มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
 • มี Telecoil ติดตั้งอยู่ภายในสำหรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายกับอุปกรณ์เสริมสำหรับการใช้โทรศัพท์
 • มีไฟบอกสถานะติดตั้งอยู่ภายในทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบสถานะการทำงานของ เครื่องประมวลสัญญาณเสียงแบบทัดหลังใบหู ฮาโมนี ได้รับรางวัลการออกแบบผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมทางด้านการทนฝน เหงื่อ และความชื้น
 • 2004 ได้รับรางวัลที่สองในการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยอดเยี่ยม เหมาะ สมกับการใช้งานในชีวิตประจำวันที่มีการวิ่ง กระโดด เคลื่อนไหว เครื่องประมวลผลแบบทัดหลังใบหูรุ่นเก่าที่มีความทนทานและเชื่อถือได้ในการ ประมวลผลข้อมูลที่ไม่มีเครื่องประมวลผลประสาทหูเทียมรุ่นใดเทียบเท่า ซึ่งเครื่องประมวลผลแบบทัดหลังใบหู ฮาโมนี ก็ยังคงการออกแบบนี้ไว้
 • ใช้แบตเตอรี่ได้ทั้งวันต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง
 • ทนฝน เหงื่อและความชื้น
 • มีไฟบอกสถานะ (LED) ติดตั้งอยู่ ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบสถานะ การทำงานของเครื่อง
 • มีระบบขดลวดสนามแม่เหล็กแบบไร้สายติดตั้งอยู่ภายในเครื่อง
 • ใช้งานง่ายและสะดวกสบาย
 • อุปกรณ์ติดศีรษะมีขนาดบาง  การ ผ่าตัดด้วยเทคโนโลยีแบบอื่น ผู้ใช้งานประสาทหูเทียมต้องปรับสวิตช์เมื่ออยู่ในสถานการณ์เสียงดัง เบาที่แตกต่างกันไป แต่สำหรับเครื่องประมวลผลรุ่นฮาโมนี ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องปรับสวิตช์ เพราะระบบประมวลผลจะสามารถปรับระดับเสียงได้อัตโนมัติในระดับเสียงดัง เบาแตกต่างกันไป มีความสามารถและสดวกสบายไม่มีใครเทียบเท่า ด้วยการประมวลสัญญาณเสียงแบบคุณภาพ CD, มี 16 bit, มีช่วงการเปิดรับเสียงกว้าง และมีการปรับเสียงดัง-เบาด้วยระบบอัตโนมัติ ทำให้เครื่องประมวลผลแบบฮาโมนี (Harmony) ได้ยินเสียงในชีวิตประจำวันได้ชัดเจนมากกว่า มีระบบประหยัดพลังงาน จึงสามารถใช้แบตเตอรี่ได้นานกว่าเครื่องประมวลผลระบบเก่าถึง 50% ผู้ใช้งานจึงสามารถใช้แบตเตอรี่ได้ทั้งวันต่อการชาร์จหนึ่งครั้งทำให้มี เสียงที่ดีและชัดเจนไม่มีเครื่องใดเทียบเท่าการรับส่งสัญญาณด้วยระบบการรับส่งสัญญาณดัวยความเร็วสูง (HiResolution)
 • ระบบประมวลสัญญาณด้วยระบบ HiResolution ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ Advanced Bionics Corporation ที่มีความเร็วถึง 5,200 เฮิร์ตซ์ ทำให้สามารถส่งคลื่นเสียงไปยังประสาทการได้ยินได้อย่างถูกต้องแม่นยำจาก เสียงต้นแบบ
 • กระตุ้นประสาทการได้ยินด้วยความเร็ว 83,000 ครั้งต่อวินาที
 • มีระบบการปรับระดับเสียงโดยอัตโนมัติ (AGC) ทำให้เหมาะกับการฟังเสียงสิ่งแวดล้อม
 • สามารถโปรแกรมการเปิดรับเสียงและส่งผ่านเสียงด้วยช่วงกว้างถึง 80 เดซิเบล ขณะที่เครื่องหูชั้นในเทียมอื่นๆ สามารถทำได้พียง 35-55 เดซิเบล
 • ด้วย ระบบการปรับ้สียงดัง-เบาอัตโนมัติทีสลับซับซ้อน ทำให้ได้ยินเสียงได้สิ่งแวดล้อมได้เต็มที่
 • สามารถโปรแกรมการได้ยินให้เหมาะสมเฉพาะบุคคลและสถานการณ์
 • ฟังเสียงได้ตั้งแต่เสียงกระซิบจนถึงเสียงตะโกน  รับเสียงในสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันรอบๆตัวท่าน ใช้งานง่ายและสะดวกสบาย
 • ปุ่มโปรแกรม ออกแบบมาให้ใช้งานและมองเห็นง่าย *ปุ่มปรับระดับเสียงง่ายต่อการปรับและมองเห็นง่าย
 • มี Telecoil ติดตั้งอยู่ภายในสำหรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมสำหรับการฟังโทรศัพท์และระบบที่ใช้ช่วยฟังต่างๆ
 • มีไฟแสดงสถานะการทำงาน (LED) ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบสถานะการทำงานของเครื่อง มีไฟแสดงสถานะการทำงานของเครื่อง
 • เหมาะสำหรับเด็กเป็นอย่างยิ่ง ไฟแสดงสถานะช่วยให้ผู้ปกครอง ครู หรือผู้ดูแล ตรวจสอบการทำงานของเครื่องประมวลผลได้ง่าย
 • ช่วย ให้ทราบว่าพลังงานของประจุไฟฟ้าในแบตเตอรี่ Powercel ที่เหลืออยู่ทำให้วางแผนการใช้งานได้ล่วงหน้า เปลี่ยนแบตเตอรี่ง่ายเพียงสไลด์ออก
 • ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ง่ายและรวดเร็ว เพียงสไลด์ออกแล้วเปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่แทนที่
 • แบตเตอรี่ มี 2 ขนาด คือ แบตเตอรี่แบบบาง (Powercel Slim) และ แบตเตอรี่แบบหนา (Powercel Plus) อุปกรณ์เกาะเกี่ยวใบหู
 • เครื่อง ประมวลผลรุ่นฮาโมนี (Harmony) เป็นเพียงระบบเดียวที่ออกแบบให้อุปกรณ์เกาะเกี่ยวใบหู(T-Mic)สามารถต่อ เชื่อมการใช้งานกับโทรศัพท์ได้ อย่างเป็นธรรมชาติ และสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องเสียงอื่นๆ
 • ออกแบบมาสำหรับ 2 ขนาดคือ ขนาดเล็ก และขนาดมาตรฐาน ซึ่งเลือกใช้ได้สำหรับเด็กหรือผู้ใหญ่ มีความปลอดภัยสูง
 • เครื่องประมวลผลจะติดต่อกับชุดหูชั้นในเทียมฉพาะบุคคลเท่านั้น เพื่อป้องกันการใช้งานสลับเครื่องระหว่างหูหรือระหว่างผู้ใช้งาน
 • ใช้งานง่ายสำหรับผู้ที่ผ่าตัดหูเช้นในทียม 2 ข้าง เพราะเครื่องประมวลผลข้าง ซ้ายจะทำงานเมื่อเชื่อมต่อกับชุดหูชั้นในเทียมทางด้านซ้ายเท่านั้น ไม่สามารถใช้สลับข้างกันได้ มีชุดฝาครอบเครื่องประมวลผลและที่ติดศีรษะหลากหลายสีสัน
 • ออกแบบให้มีชุดฝาครอบชุดประมวลสัญญาณเสียงและที่ติดศีรษะ หลากหลายสีสันซึ่งผู้ใช้งานสามาราถปรับเปลี่ยนได้ตามวาระโอกาส