AspireSR 106

เครื่องกระตุ้นสมองผ่านประสาทสมองเส้นที่สิบ (Vagus Nerve Stimulator)
ยี่ห้อ Cyberonics  รุ่น  Model 106 AspireSR

 
เป็นเครื่อง VNS Therapy เพียงรุ่นเดียว  ที่ส่งสัญญาณการกระตุ้นโดยตอบสนองกับอัตราการเต้นของหัวใจที่เพิ่มขึ้น  ที่อาจสัมพันธ์กับการเกิดอาการชัก

ข้อบ่งใช้
เครื่องกระตุ้นสมองผ่านประสาทสมองเส้นที่สิบ มีข้อบ่งใช้เป็นการรักษาเสริม เพื่อลดความถี่ของอาการชักในผู้ใหญ่และวัยรุ่น ที่อายุมากกว่า 12 ปีขึ้นไป ที่มีอาการชักที่มีผลต่อส่วนใดส่วนหนึ่งของสมอง (Partial onset seizures) ซึ่งไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาต้านการชัก (antiepileptic medications)
 
AspireSR ทำงานอย่างไร
82% (แปดสิบสองเปอร์เซ็นต์) ของคนไข้มีอาการป่วยโรคลมชัก มักจะมีอัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้นสัมพันธ์กับอาการชัก 
 
 • เมื่อเครื่อง AspireSR ตรวจพบว่ามีอัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้น
 • AspireSR จะทำการส่งสัญญาณการกระตุ้นโดยอัตโนมัติ
 • โดย Aspire sr จะมีการส่งสัญญาณไฟฟ้าตาม parameter ที่เหมาะสมกับคนไข้แต่ละราย
 • โดยระบบอัตโนมัตินั้นจะเชื่อมโยงกับ เครื่องควบคุม”แม็กเน็ต”ได้ตามปกติ
 

ในการทดลองทางคลินิกของ Aspire SR   พบว่ามากกว่า 60% -หลังสิ้นสุดการรักษาภาวะการชัก (n=46)  ด้วยการปล่อยกระแสกระตุ้นแบบอัตโนมัติ     สำหรับ อาการชักที่สิ้นสุดในระหว่างการกระตุ้น (n=28)  เพราะว่าการส่งกระแสไฟฟ้ายิ่งใกล้เคียงกับระยะเวลาการเริ่มเกิดอาการชัก จะช่วยให้ระยะเวลาที่คนไข้ชักจะสั้นลง 3 (shorter duration)
 
 
 • AspireSR  ได้รับประสบการณ์ในการหยุดอาการชัก ,หรือระยะเวลาในชักสั้นลง  , และช่วยทำให้ช่วยฟื้นฟูคนไข้จากภาวะหลังการชัก (postictal recovery) 
 • ลดระยะเวลาในการชักแต่ละครั้ง               
 • ลดความรุนแรงในการชัก              
 • ลดความถี่ของการชัก               
 • เพิ่มคุณภาพชีวิต  
                               
                       

 
ความปลอดภัยและความทนทาน
Aspire SR ได้รับการพิสูจน์ถึงความปลอดภัยและความทนทาน ดังนี้
 • ได้รับการพิสูจน์ถึงความปลอดภัยและความทนทาน  ไม่มีข้อจำกัดทางเภสัชวิทยา
 • ไม่มีผลข้างเคียงจากอาการไม่พึงประสงค์
 • ได้รับการผ่าตัดได้โดยไม่มีปัญหา
ใน Mode การกระตุ้นโดยอัตโนมัติ (AutoStim Mode) ไม่แนะนำให้ใช้ในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษา อาการเต้นของหัวใจผิดปกติ (cardiac  arrhythmia) หรือ มีประวัติ  หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ (bradycardia)
 
            อาการในโรคลมชักเรื้อรัง (Seizures) แม้จะมีวิธีรักษาแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละคน แต่โดยทั่วไปก็มีรูปแบบหลักๆของโรคอยู่ ผู้ป่วยบางคนจะตอบสนองต่อยาหรือชุดยาได้ตามปกติ ถึงอย่างนั้น หนึ่งในสามของผู้ป่วยโรคลมชักเรื้อรังกลับไม่ตอบสนองต่อยา เพราะยาเป็นเพียงการรักษาขั้นแรกๆ จากแพทย์ เป็นไปได้ว่า แม้แพทย์จะจ่ายยาให้หลายตัวแล้ว ผู้ป่วยอาจไม่ตอบสนอง นั่นทำให้เราควรพิจารณา “การผ่าตัดใส่เครื่องกระตุ้นเส้นประสาท” (Vagus Nerve Stimulation) และการรับประทานอาหารรักษาโรคลมชัก โดยการบำบัดด้วยวิธี VNS นี้ จะนำเสนอวิธีการรักษาอาการชักเรื้อรังที่มีประสิทธิภาพซึ่งใช้มาแล้วกับผู้ป่วยหลายคนและมีรายงานผลข้างเคียงน้อยมาก จนแทบจะเรียกได้ว่า ปลอดภัยและไร้ผลข้างเคียงก็ว่าได้

 
 • ข้อมูลสำคัญที่ปลอดภัย
เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์จากการกระตุ้นด้วยไฟฟ้า (>5%) ได้แก่  เสียงแหบ ,การเกร็ง ,เจ็บคอ ,ภาวะซึมเศร้า ,อาการกลืนลำบาก ,อาการหายใจลำบาก , ภาวะเครียด และ อาเจียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ บริษัท ออดิเมด จำกัด,โทรศัพท์ 02-9538033


REFERENCES :
1. Nevalainen O , et al. Neurology. 2014 Nov 18;83 (21) : 1968 -1977
2. Eggleston KS, et al. Seizure. 2014 Aug; 23(7): 496-505
3. Data on file , Cyberronics Inc, Houston, TX.