เครื่องตรวจวินิจฉัยการทำงานของหูชั้นกลาง รุ่น AA222/AA222h

เครื่องตรวจวินิจฉัยการทำงานของหูชั้นกลางพร้อมการตรวจวินิจฉัยการได้ยิน รุ่น AA222/AA222h ยี่ห้อ Interacoustics

เครื่องตรวจวินิจฉัยการทำงานของหูชั้นกลาง

เครื่อง AT 222/AT 222h ตรวจวินิจฉัยการทำงานของหูชั้นกลางแบบละเอียดแรวมเครื่องตรวจวินิจฉัยการได้ยินในเครื่องเดียวกัน ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างสูง ตัวเครื่องมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบาเหมาะสำหรับคลินิคตรวจการได้ยินแบบ Premium

ออกแบบมาเพื่อตรวจได้รวดเร็ว

เครื่อง AA222/AA222h ออกแบบสำหรับคลินิกสมัยใหม่ ใช้งานง่าย ตรวจได้รวดเร็ว สามารถใช้เป็นเครื่องแบบตั้งโต๊ะหรือใช้แบบเคลื่อนย้ายได้ เครื่องมีการ built-in power amplifier และ test cavity ซึ่งทำตั้งแบบทดสอบง่ายและรวดเร็ว

การตรวจวินิจฉัยการทำงานของหูชั้นกลาง

เครื่องตรวจวินิจฉัยการทำงานของหูชั้นกลางของ Interacoustics มีการทำงานโดยเทคนิคที่เรียกว่า “endless airflow” เป็นเทคนิคที่สมบูรณ์แบบในเด็กที่ทำการตรวจและมีการร้องไห้หรือคนไข้ที่ seal หูยาก ปั๊มสามารถทำงานโดยให้ความละเอียดสูงไม่มีการกระตุก

เครื่อง AT222 มีการออกแบบใช้งานง่าย มีการเพิ่มความดันได้จากช่วง +300 daPa ถึง 600 daPa สามารถกดปุ่มเลือกเเปลี่ยนหูซ้าย หรือขวาได้จากตัว probe  พร้อมมีปุ่ม >child< เวลาต้องการตรวจเด็ก จะมีภาพ choo-choo train สำหรับเรียกความสนใจในเด็ก

AA222h – ตรวจที่ความถี่สูง และ ผู้ใช้งานควบคุมการทำงานได้เอง

AA222 h เป็นเครื่องตรวจวินิจฉัยการทำงานของหูชั้นกลางที่มีความถี่สูง (High-frequency probe tones) สำหรับ Y-component สามารถตรวจโดยกดปุ่มเปลี่ยนเป็น 678, 800 และ 1000 Hz สำหรับ probe ที่มีความถี่สูง 1000 Hz จะเหมาะสำหรับนำมาใช้ในการตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็กเล็ก

ปั๊มของเครื่องสามารถสั่งการทำงานแบบอัตโนมัติ และผู้ใช้งานเป็นผู้ควบคุม ควบคุมระดับความดังขึ้นลงโดบการกดปุ่มที่หน้าจอเครื่อง รวมทั้งการเปลี่ยนความเร็วของปั๊มสามารถปรับเปลี่ยนได้ 3 ระดับ

การตรวจความล้าในการกระตุกของกล้ามเนื้อในหูชั้นกลางแบบ Contra และ Ipsi

เครืองให้การตรวจความล้าในการกระตุกของกล้ามเนื้อในหูชั้นกลางแบบ Contra และ Ipsi โดยผ่านชุดที่ครอบหู DD45C และแบบ insert receiver (CIR22) สำหรับการตรวจแบบ Contra

ระบบการทำงานของ Probe

AA222 มีการรวม probe สามารถปรับเปลี่ยนได้ในการตรวจคัดกรองและการตรวจวินิจฉัย เนื่องจากแนวคิดของการตรวจคัดกรองคือต้องการตรวจได้รวดเร็ว คัดกรองการตรวจการกระตุกของกล้ามเนื้อในหูชั้นกลาง แต่สำหรับการตรวจเพื่อวินิจฉัยต้องการกการตรวจที่คนไข้นั่งนิ่งและใช้เวลานานกว่า ทั้งการตรวจการเคลื่อนไหวของเยื่อแก้วหู การตรวจการกระตุกของกล้างเนื้อในหูชั้นกลาง การตรวจความล้าของการหดตัวของกล้ามเนื่อในหูชั้นกลาง และการตรวจการทำงานของท่อยูสะเตเชี่ยน ที่ตัว probe ที่ใช้ตรวจสามารถสั่งเปลี่ยนหู สั่งการตรวจและหยุดการตรวจได้

การตรวจการได้ยิน AA222

การตรวจการได้ยินโดยเครื่อง AA222 สามารถตรวจได้ทั้งการนำเสียงทางอากาศ และการนำเสียงทางกระดู พร้อมการตรวจโดยใช้คำพูด เลือกให้เสียงผ่าน CD แบบ 2 ช่อง เพื่อให้ผู้ตรวจสามารถทำการตรวจการได้ยินโดยใช้คำพูดพร้อมกันสองหูพร้อมทั้ง completing massage สำหรับการตรวจหาปัญหาการได้ยินที่สมอง (Central auditory processing) หรือใช้ประเมินเครื่องช่วงฟัง

มีการตรวจพิเศษอื่นๆ ได้แก่ Stenger ทั้งการใช้เสียงบริสุทธิ์ และเสียงพูด , ABLB, การตรวจการได้ยินโดยอัตโนมัติ (Hughson-Westlake method) และการตรวจ SISI , การตรวจผ่านลำโพงซึ่งให้ความดังสูงถึง 90 dB,  มีการแยกโปรแกรมการสอบเทียบในทางผ่านของเสียงออกจากกัน สามารถเลือกเปลี่ยนการใช้ insert phones และ ที่ครอบหู TDH 39 ออกจากกัน

มีภาพสำหรับดึงดูดความสนใจในเด็ก

AT235 ที่ภาพการเคลื่อนไหวของรถไฟ “choo choo train” เพื่อดึงความสนใจในเด็กขณะที่ตรวจการเคลื่อนไหวของเยื่อแก้วหู

เคลื่อนย้ายได้ง่าย

เครื่องมีน้ำหนักเบา มีกระเป๋าใส่เครื่องพร้อมที่ใส่อุปกรณ์ของเครื่อง

การพิมพ์ผล

มีเครื่องพิมพ์ชนิดการดาษ Thermal ติดมากับเครื่อง สามาถพิมพ์ได้ทุกแบบทดสอบ

รวมการตรวจไว้ในระบบ PC , การพิมพ์ผล และการรายงานผล

เมื่อใช้โปรแกรม Diagnostic Suite เครื่อง AT235 จะเชื่อมต่อข้อมูลพื้นฐานของโปรแกรม OtoAccess TM ของ Interacoustics หรือโปรแกรม NOAH

Diagnostic Suite มีการรวมการทำงานได้ดังนี้

 • การส่งผ่านผลการตรวจการได้ยิน
 • การทำรายงานผลเฉพาะ
 • การพิมพ์ผลเฉพาะ
 • รายการของคนไข้
 • สัญญาลักษณ์ของกราฟการตรวจการได้ยิน
 • ข้อมูลที่นำมาใช้ร่วมกันกับ NOAH หรือ OtoAccess TM

คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องตรวจวินิจฉัยการทำงานของหูชั้นกลาง

วัตถุประสงค์การใช้งาน 

ใช้ตรวจวินิจฉัยการทำงานของหูชั้นกลาง

คุณลักษณะทั่วไป

 1. ตรวจวินิจฉัยการทำงานของหูชั้นกลางได้แก่
  • ตรวจการเคลื่อนไหวของเยื่อแก้วหู (Tympanometry) แบบอัตโนมัติ และผู้ใช้งานเป็นผู้ควบคุม
  • ตรวจการกระตุกของกล้ามเนื่อในหูชั้นกลางแบบใส่เสียงในหูข้างเดียวกันและใส่เสียงด้านตรงข้าม (Ipsi and contra reflex)
  • ตรวจการทำงานของท่อยูสะเตเซี่ยน  
  • ตรวจการทำงานของท่อยูสะเตเซี่ยน แบบมีแก้วหูและเยื่อแก้วหูทะลุ (เฉพาะรุ่น AA222h)
  • Probe มีหลายความถี่ (เฉพาะรุ่น AA222)
  • ตรวจหาความล้าของการกระตุกของกล้ามเนื้อในหูชั้นกลาง
 2. ตรวจการได้ยินแบบวินิฉัยได้แก่ตรวจการได้ยินโดยใช้เสียงบริสุทธิ์ทางอากาศ ทางกระดูก และตรวจการได้ยินโดยใช้คำพูด ตรวจ Stenger speech, ตรวจการได้ยินโดยอัตโนมัติ วิธี Hughson-Westlake และตรวจ SISI
 3. พิมพ์ผลผ่านเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งมาพร้อมเครื่อง