ALTA2

Oticon Alta  เป็นเครื่องช่วยฟังที่ใช้วงจรประมวลสัญญาณเสียงรุ่น “อิเนี่ยม” (Inium Platform)  และถือได้ว่าเป็นเครื่องช่วยฟังรุ่นที่มีประสิทธิภาพการทำงานดีในระดับ High End  ด้วยเทคโนโลยีระดับสูงของเครื่องช่วยฟังยี่ห้อโอติคอน

หลักการทำงานของเครื่องช่วยฟังรุ่น Alta จะเน้นให้ผู้ใช้ได้รับประโยชน์จากการฟังสูงสุดในสถานการณ์ที่หลากหลาย  และตรงตามความต้องการและความจำเป็นในการรับฟังของคนไข้แต่ละคน

นอกจากนี้รูปแบบของเครื่องช่วยฟังรุ่น Alta ยังครอบคลุมในทุกรูปแบบ  ตั้งแต่แบบในช่องหูที่ออกแบบมาใหม่  ไปจนถึงแบบทัดหลังหูที่มีหลายขนาด  สำหรับแบบที่มีภาคแปลงสัญญาณเสียงอยู่ในช่องหู (RITE) ได้รับการออกแบบมาให้ใช้กับภาคแปลงสัญญาณเสียงแบบใหม่ (miniFit receiver) และจุกพลาสติกชนิดนิ่มแบบใหม่ (soft domes) สามารถใช้ได้กับคนที่สูญเสียการได้ยินระดับน้อยจนถึงหูหนวก (mild to severe-to-profound hearing loss

เปลี่ยนโฉมรูปแบบใหม่ เพื่อเพิ่ม

รูปแบบของเครื่องช่วยฟังรุ่น Alta Pro และ Alta มีทุกรูปแบบ ได้แก่ แบบทัดหลังหูขนาดมาตรฐาน (Standard BTE) แบบทัดหลังหูขนาดเล็ก (miniBTE) แบบทัดหลังหูขนาดเล็กที่มีภาคแปลงเสียงอยู่ในช่องหู (miniRITE และ RITE) แบบในช่องหูขนาดใหญ่ (ITE/Half shell) กลาง (ITC) และเล็ก (CIC)

โอติคอนได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบของเครื่องช่วยฟังรุ่น Alta Pro และ Alta ขึ้นมาใหม่เพื่อให้เครื่องช่วยฟังสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังต่อไปนี้

 1. แบบทัดหลังหูขนาดเล็กที่มีภาคแปลงสัญญาณเสียงอยู่ในช่องหู (miniRITE และ RITE) ได้แก่ ** เปลี่ยนรูปแบบจุกพลาสติกใส่หูแบบใหม่ (domes) ที่มีความทนทาน ยืดหยุ่น และใส่สบายหูมากขึ้น ** เปลี่ยนรูปแบบของภาคแปลงสัญญาณเสียง (new miniFit receiver) เพื่อให้คุณภาพเสียงดีขึ้น ลดการเกิดเสียงหวีด มีกำลังขยายเสียงที่ครอบคลุมช่วยระดับการสูญเสียการได้ยินหลายระดับ ตั้งแต่หูเสียระดับน้อยจนถึงรุนแรงมาก และเพิ่มความสะดวกในการหยิบจับได้ง่ายขึ้น


  รับชมวิดีโอของ New miniFit receiver ได้ที่


 2. แบบในช่องหู (Custom made) แบบใหม่ที่ถูกออกแบบให้มีขนาดเล็กลง รูปลักษณ์สวยงามมากขึ้น และเพิ่มความทนทานให้กับเครื่องช่วยฟังมากขึ้น โดยการใช้เทคโนโลยีสารเคลือบวัสดุแบบนาโน (nano-coated) ที่ตัวเครื่องช่วยฟัง ตัวป้องกันขี้หู และตัวครอบไมโครโฟน ที่ออกแบบมาใหม่เช่นกันสำหรับเครื่องช่วยฟังเฉพาะรุ่น Alta


  รับชมวิดีโอของรูปแบบเครื่องช่วยฟังชนิดในช่องหูแบบใหม่ได้ที่

ขอแนะนำวงจรประมวลสัญญาณเสียงรุ่นใหม่ล่าสุด “อิเนี่ยม”

“อิเนี่ยม”  เป็นวงจรประมวลสัญญาณเสียงรุ่นที่ 4 ของบริษัทโอติคอน ซึ่งถือได้ว่ามีประสิทธิภาพการทำงานดีที่สุดในขณะนี้

 • ระบบประมวลสัญญาณเสียงดิจิตอลแบบไร้สาย ทำให้มีความรวดเร็วมากขึ้น
 • มีขนาดของแผงวงจรเล็กลง ทำให้ขนาดของเครื่องช่วยฟังมีความกะทัดรัดสวยงามมากขึ้น
 • ประหยัดแบตเตอรี่มากขึ้น ทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่าย
 • เพิ่มคุณภาพของเสียง  การเชื่อมต่ออุปกรณ์สื่อสารระบบไร้สาย เพิ่มความสบายในการฟัง และเปิดประสบการณ์ทางการฟังเพื่อตอบสนองความต้องการทางการฟังของแต่ละบุคคล


รับชมวิดีโอของ Inium Platform ได้ที่


SPEECH GUARD E

เป็นระบบประมวลสัญญาณเสียงที่ช่วยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการคงคุณสมบัติของสัญญาณเสียงพูด (speech cues) ให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะในส่วนที่สำคัญและรายละเอียดที่จำเป็นต่อการฟังเข้าใจเสียงพูดของระบบการได้ยิน โดยใช้หลักการรวมเอาข้อดีในการทำงานของระบบขยายเสียง (compression) ทั้งแบบเร็วและช้าเข้าด้วยกัน

จากภาพด้านบน แสดงให้เห็นว่าคลื่นสัญญาณเสียงพูดที่ประมวลผลผ่านระบบ Speech Guard E (เส้นสีชมพู – ตรงกลาง) จะช่วยคงคุณสมบัติและรายละเอียดของสัญญาณเสียงพูดไว้ให้ได้ใกล้เคียงกับสัญญาณเสียงพูดจริงที่ส่งมา (เส้นสีเทา – บนสุด) มากที่สุด เพื่อทำให้ผู้ใส่เครื่องช่วยฟังรุ่น Alta ได้ยินเสียงพูดชัดเจนที่มีรายละเอียดของเสียงพูดครบถ้วยมากยิ่งขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับระบบขยายเสียงแบบเดิม (เส้นสีขาว- ล่างสุด)


รับชมวิดีโอของ Speech Guard E ได้ที่


SPATIAL SOUND PREMIUM

ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรับรู้ทิศทางของเสียงจากการปรับสัญญาณเสียงระหว่างเครื่องช่วยฟังทั้งสองข้างในระดับพรีเมี่ยม ทำให้ผู้ใส่เครื่องช่วยฟังสามารถได้ยินเสียงอย่างเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น สามารถทราบตำแหน่งของเสียงได้ว่าดังมาจากทิศทางไหน และเลือกที่จะฟังเสียงที่ต้องการฟังโดยเฉพาะได้ เมื่ออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีเสียงรบกวนมาก

นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติที่สำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ Spatial Sound Premium ได้แก่ การเพิ่มช่วงความกว้างของการรับสัญญาณเสียงที่มากถึง 10 กิโลเฮิรตซ์ (wide bandwidth) และการประมวลสัญญาณเสียงระหว่างสองหูที่มีความรวดเร็วสมจริงมากขึ้น (real-time binaural processing) ทำให้ระบบสามารถเก็บรายละเอียดคุณสมบัติทางกายภาพของคลื่นเสียงที่สำคัญและจำเป็นต่อการฟังไว้ได้มากที่สุด ซึ่งมีประโยชน์มากต่อการรับฟังเสียงในสถานการณ์ที่มีเสียงรบกวนหลายเสียงเกิดขึ้นพร้อมกัน

ยกตัวอย่าง เช่น เมื่อมีเสียงรบกวนเกิดขึ้นมากกว่าที่หูข้างใดข้างหนึ่ง (Signal-to-noise ratio แย่กว่า) เครื่องช่วยฟังข้างนั้นจะทำหน้าที่ลดเสียงรบกวนลงให้อยู่ในระดับที่ไม่รบกวนการฟังมาก และส่วนเครื่องช่วยฟังข้างที่รับสัญญาณเสียงพูดได้ดีกว่า (Signal-to-noise ratio ดีกว่า) จะเพิ่มระดับสัญญาณเสียงที่ต้องการฟังขึ้นเล็กน้อย เพื่อช่วยให้ผู้ฟังสามารถรับฟังเสียงนั้นได้ดีขึ้น และทราบได้ว่าเสียงที่ฟังนั้นมาจากทิศทางใด


รับชมวิดีโอของ Spatial Sound ได้ที่


FREE FOCUS

Free Focus เป็นโหมดการทำงานของระบบไมโครโฟนแบบใหม่ ที่เพิ่มเข้ามาเป็นพิเศษในเครื่องช่วยฟังรุ่น Alta เพื่อช่วยให้การรับฟังเสียงมีความเป็นธรรมชาติมากที่สุด และช่วยเพิ่มความสามารถในการฟังเข้าใจเสียงพูดโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีผู้พูดหลายหลายคน สถานที่จอแจ และมีเสียงรบกวนมาก

Free Focus มีทั้งหมด 5 โหมด โดยผู้ปรับเครื่องช่วยฟังสามารถเลือกโหมดการทำงานของไมโครโฟนให้ตรงตามความต้องการในการฟังของผู้ใส่เครื่องช่วยฟังแต่ละคน เพื่อลดปัญหาความเหนื่อยล้าของสมองจากการรับข้อมูลเสียงมากเกินไป

 1. Optimised omni : จะเลียนแบบธรรมชาติการรับเสียงของใบหูคนเรา
 2. Speech omni : เน้นการลดเสียงรบกวนที่มาจากด้านหลังผู้ใส่เครื่องช่วยฟัง และเพิ่มการรับสัญญาณเสียงพูดจากด้านหน้า
 3. Split directionality : จะโฟกัสการรับเสียงที่ต้องการฟังจากด้านหน้า โดยที่ผู้ใส่เครื่องช่วยฟังยังคงได้ยินเสียงที่ดังมาจากด้านหลังอยู่
 4. Full directionality : จะโฟกัสเฉพาะเสียงที่มาจากด้านหน้า เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการฟังในสถานการณ์ที่มีเสียงรบกวนมาก
 5. Full directionality + Low frequency : เพิ่มการรับเสียงที่ความถี่ต่ำจากการโฟกัสเสียงทางด้านหน้า เพื่อรักษาระดับความดังเสียง ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับคนที่หูเสียระดับรุนแรงถึงรุนแรงมาก


รับชมวิดีโอของ Free Focus ได้ที่


FEEDBACK SHIELD

เป็นระบบกำจัดเสียงหวีดรุ่นที่ 3 ที่บริษัทโอติคอนพัฒนาขึ้นมาใหม่ล่าสุด ที่ไม่เพียงแต่ช่วยกำจัดเสียงหวีดรบกวนเท่านั้น แต่ยังช่วยคงคุณภาพเสียงที่ดี ความชัดเจนของเสียงพูด และความสบายในการฟัง เนื่องจากระบบตัดเสียงหวีดทั่วไปของบางบริษัท จะเน้นการตัดเสียงหวีดมากเกินไปจนทำให้คุณภาพเสียงที่ได้แย่ลง นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบกับระบบตัดเสียงหวีดเก่าของโอติคอน (DFC) แล้ว Feedback Shield สามารถลดอัตราการเกิดเสียงหวีดได้มากขึ้นถึง 80% สำหรับการทำงานของระบบตัดเสียงหวีด Feedback Shield ได้ประยุกต์ใช้รูปแบบการประมวลผลสัญญาณเสียง 3 แบบ เข้าด้วยกัน เพื่อควบคุมและกำจัดเสียงหวีดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่

 1. การหักล้างกันของคลื่นเสียง (Phase cancellation)
 2. การย้ายตำแหน่งความถี่ในการเกิดคลื่นเสียง (Frequency shifting) ทำให้ระบบประมวลสัญญาณทำการประมวลสัญญาณเสียงเข้าและสัญญาณเสียงออกใหม่ เพื่อกำจัดการเกิดเสียงหวีดขึ้น (feedback path)
 3. ควบคุมกำลังขยายเสียง (Gain control) เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดเสียงหวีด


รับชมวิดีโอของ Feedback shield ได้ที่


YOUMATIC

เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การฟังจากการใส่เครื่องช่วยฟังรุ่น Alta ให้ได้ตรงตามความพึงพอใจและเหมาะสมกับการฟังในชีวิตประจำวันของแต่ละคนมากที่สุด โดย YouMatic จะมีตัววิเคราะห์เสียงที่เกิดขึ้นในแต่ละสิ่งแวดล้อม และมีระบบเรียนรู้อัจฉริยะของเครื่องช่วยฟังรุ่น Alta ที่ทำหน้าที่ปรับเสียงของเครื่องช่วยฟังตาม Personal Profile ของคนไข้ที่ตั้งค่าไว้ในโปรแกรมปรับเครื่องช่วยฟัง การปรับเสียงของเครื่องช่วยฟังนี้ทำให้การทำงานของระบบประมวลผลสัญญาณ ระดับเสียงและเวลาในการตอบสนองของเครื่องช่วยฟัง โหมดการทำงานของไมโครโฟน ระบบลดเสียงรบกวน ระบบลดเสียงกระแทก และความเร็วของการขยายเสียงมีความแตกต่างกันออกไป

YouMatic ถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีเด่นที่ทำให้เครื่องช่วยฟังรุ่น Alta สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามการฟังของคนไข้แต่ละคนได้อย่างไม่เหมือนใคร


รับชมวิดีโอของ YouMatic ได้ที่


NANO-COATED

ออกแบบวัสดุเคลือบผิวตัวเครื่องช่วยฟังด้วยสารนาโน (nano-coated) ให้สามารถป้องกันน้ำได้เบื้องต้น และทนต่อความชื้น ฝุ่นละออง คราบสกปรกที่จะเข้าไปทำลายวงจรเครื่องช่วยฟัง ในทุกสภาพอากาศและสถานที่ **ตรงตามมาตรฐาน IP57 classification สำหรับเครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังหู**