Register Forgot Password | Login   Your Cart

Professor Lieven G.Lagae เป็นวิทยากรหัวข้อฺ VNS Therapy ในงานประชุมวิชาการ สมาคมกุมารประสาทวิทยา (ประเทศไทย) Child Neurology Association (Thailand) วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 7 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ขอแนะนำเครื่องช่วยฟังเครื่องช่วยฟังสุดล้ำสมัย ระบบไร้สาย ชาร์จไฟฟ้าได้ และควบคุมผ่านแอพพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ
บรรยากาศเลี้ยงขอบคุณบรรดานักแก้ไขการได้ยินสุดพิเศษจากโรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชนชั้นนำ ที่ช่วยดูแลคนไข้ใส่เครื่องช่วยฟังของเรามากเป็นอันดับต้นๆในกรุงเทพค่ะ"
บริษัท ออดิเมด จำกัด พร้อมร่วมส่งเด็จสู่สวรรคาลัย และแสดงความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ในพระบรมโกศ
ดาวน์โหลดแผ่นพับเครื่องช่วยฟัง High End รุ่นใหม่ล่าสุด
เตรียมพบกับการออกบูทของออดิเมดได้เร็วๆนี้ ในงาน “สัปดาห์ผู้สูงอายุ” ที่รพ.พญาไท 1 และ 2 ปรึกษาปัญหาการได้ยินกับผู้เชี่ยวชาญจากออดิเมดฟรี และพบกับของสมนาคุณและส่วนลดเครื่องช่วยฟัง
รางวัลดีเด่นในการเป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ทางด้าน Neurology ประจำปี 2015 จากบริษัท Natus
ขอเรียนเชิญ แพทย์หู คอ จมูก นักแก้ไขการได้ยิน และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “เทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยระบบประสาทการทรงตัวของหูชั้นใน” ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2559
ครอบครัวเดียวกัน Big Family : 2 พลังแห่งความรัก พบกับครอบครัววังคะฮาด
ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะประสาทหูเทียม AB กับประสาทหูเทียมยี่ห้ออื่น
1  |  2  |  3  

บรรยากาศเลี้ยงขอบคุณบรรดานักแก้ไขการได้ยินสุดพิเศษจากโรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชนชั้นนำ ที่ช่วยดูแลคนไข้ใส่เครื่องช่วยฟังของเรามากเป็นอันดับต้นๆในกรุงเทพค่ะ"

 จัดงานที่โรงแรมโนโวเทล เพลินจิต วันที่ 4 มีนาคม 2560
 
 
บริษัท ออดิเมด จำกัด 100/101 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร : 02-953-8033 (อัตโนมัติ) โทรสาร : 02-953-9659
Copyright©2011 Audimed. All rights reserved. Powered by QPlusHost.com