Register Forgot Password | Login   Your Cart

Professor Lieven G.Lagae เป็นวิทยากรหัวข้อฺ VNS Therapy ในงานประชุมวิชาการ สมาคมกุมารประสาทวิทยา (ประเทศไทย) Child Neurology Association (Thailand) วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 7 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ขอแนะนำเครื่องช่วยฟังเครื่องช่วยฟังสุดล้ำสมัย ระบบไร้สาย ชาร์จไฟฟ้าได้ และควบคุมผ่านแอพพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ
บรรยากาศเลี้ยงขอบคุณบรรดานักแก้ไขการได้ยินสุดพิเศษจากโรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชนชั้นนำ ที่ช่วยดูแลคนไข้ใส่เครื่องช่วยฟังของเรามากเป็นอันดับต้นๆในกรุงเทพค่ะ"
บริษัท ออดิเมด จำกัด พร้อมร่วมส่งเด็จสู่สวรรคาลัย และแสดงความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ในพระบรมโกศ
ดาวน์โหลดแผ่นพับเครื่องช่วยฟัง High End รุ่นใหม่ล่าสุด
เตรียมพบกับการออกบูทของออดิเมดได้เร็วๆนี้ ในงาน “สัปดาห์ผู้สูงอายุ” ที่รพ.พญาไท 1 และ 2 ปรึกษาปัญหาการได้ยินกับผู้เชี่ยวชาญจากออดิเมดฟรี และพบกับของสมนาคุณและส่วนลดเครื่องช่วยฟัง
รางวัลดีเด่นในการเป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ทางด้าน Neurology ประจำปี 2015 จากบริษัท Natus
ขอเรียนเชิญ แพทย์หู คอ จมูก นักแก้ไขการได้ยิน และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “เทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยระบบประสาทการทรงตัวของหูชั้นใน” ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2559
ครอบครัวเดียวกัน Big Family : 2 พลังแห่งความรัก พบกับครอบครัววังคะฮาด
ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะประสาทหูเทียม AB กับประสาทหูเทียมยี่ห้ออื่น
1  |  2  |  3  

ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะประสาทหูเทียม AB กับประสาทหูเทียมยี่ห้ออื่น

AB มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะมอบการรับฟังเสียงที่ดีที่สุด

คุณสมบัติ AB’s Harmony System
Cochlear’s Nucleus
Freedom System
Cochlear’s Nucleus
Nucleus 5 System
Med-El’s
Maestro System
เหตุผล
อัตราการกระตุ้น(จำนวนครั้ง/วินาที) สูงถึง 83,000 ครั้ง/วินาที สูงถึง 32,000 ครั้ง/วินาที สูงถึง 31,500 ครั้ง/วินาที สูงถึง 50,000 ครั้ง/วินาที
อัตราการกระตุ้นยิ่งเร็ว ความถูกต้องและความต่อเนื่องในการรับฟังเสียงยิ่งดีมากขึ้น
ความละเอียดในการรับสัญญาณเสียง สูงถึง 120 ช่องสัญญาณ สูงถึง 22 ช่องสัญญาณ สูงถึง 22 ช่องสัญญาณ สูงถึง 12 ช่องสัญญาณ ความละเอียดในการรับเสียงยิ่งมาก  การรับฟังเสียงยิ่งได้รายละเอียดมากขึ้น
ความสามารถในการรับฟังเสียงระดับเสียง (สูง-ต่ำ) 460 * 161* 161* ไม่พบข้อมูล ยิ่งฟังระดับเสียงได้ละเอียดมากขึ้น ยิ่งทำให้แยกความแตกต่างของเสียงได้ดีมากขึ้น

ช่วงกว้างในการรับฟังเสียงดัง-เบา (เดซิเบลหรือ dB)

สูงถึง 80 dB 45 dB 45 dB 55 dB ช่วงการรับฟังเสียงยิ่งกว้าง ยิ่งรับฟังเสียงได้มากขึ้น
การรับข้อมูลของเสียง รับข้อมูลได้จากหลายช่องสัญญาณ รับข้อมูลจากหนึ่งช่องสัญญาณ รับข้อมูลจากหนึ่งช่องสัญญาณ รับข้อมูลจากหนึ่งช่องสัญญาณ ยิ่งรับข้อมูลจากหลายช่องสัญญาณ ยิ่งทำให้ได้รายละเอียดของเสียง ทำให้ฟังเสียงชัดเจนยิ่งขึ้น
ความสามารถใการ
กระตุ้นอิเล็คโทรดพร้อมกัน
พร้อมกัน 4 ตัว ไม่สามารถกระตุ้นพร้อมกันได้ ไม่สามารถกระตุ้นพร้อมกันได้ ไม่สามารถกระตุ้นพร้อมกันได้ การกระตุ้นอิเล็คโทรดพร้อมกัน จำเป็นมากทำให้ใยประสาทที่อยู่ระหว่างช่องสัญญาณได้รับการกระตุ้น ช่วยเติมเต็มความสมบูรณ์ของสัญญาณเสียง โดยเพาะการฟังเสียงดนตรี

กลยุทธ์ในกาประมวลสัญญาณเสียง

HiRes 120S
HiRes 120P
HiRes S,
HiRes P

CIS, MPS
ACE, CIS, SPEAK ACE FSP, HP-CIS ยิ่งมีกลยุทธ์การประมวลสัญญาณเสียงที่หลากหลาย ยิ่งสามารถเลือกให้เหมาะสมกับความต้องการด้านการฟังของแต่ละบุคคลได้มาก
วิธีการรับฟังเสียง

- รับเสียงผ่านทีไมโครโฟน -รับเสียงผ่านไมโครโฟนของเครื่องประมวลสัญญาณเสียง

-รับเสียงผ่านสนามแม่เหล็กที่ติดตั้งภายในเครื่องประมวลสัญญาณเสียง

-รับเสียงผ่านไมโครโฟนของเครื่องประมวลสัญญาณเสียง

-รับเสียงผ่านสนามแม่เหล็กที่ติดตั้งภายในเครื่องประมวลสัญญาณเสียง

รับเสียงผ่านไมโครโฟนของเครื่องประมวลสัญญาณเสียง

-รับเสียงผ่านสนามแม่เหล็กที่ติดตั้งภายในเครื่องประมวลสัญญาณเสียง

รับเสียงผ่านไมโครโฟนของเครื่องประมวลสัญญาณเสียง

-รับเสียงผ่านสนามแม่เหล็กที่ติดตั้งภายในเครื่องประมวลสัญญาณเสียง
การรับฟังเสียงผ่านทีไมโครโฟน ที่อยู่บริเวณหน้าช่องหู ทำให้การรับฟังเสียงได้เป็นธรรมชาติเช่นเดียวกับคนปกติ
ความทนทานต่อแรงกระแทกของประสาทหูเทียม สูงถึง 6 จูล สูงถึง 1 จูล สูงถึง 2.5 จูล ไม่พบข้อมูล

ประสาทหูเทียมที่มีความทนทานต่อแรงกระแทกสูง
โดยไม่มีผลต่อการทำงานของเครื่อง ย่อมดีกว่าประสาทหูเทียมที่ทนทานต่อแรงกระแทกน้อยกว่า

การป้องกันน้ำและความชื้น ป้องกัน ป้องกัน ป้องกัน ป้องกัน AB รับประกันการป้องกันน้ำและความชื้น เป็นเวลา 3 ปี เปลี่ยนเครื่องให้ใหม่ในกรณีที่พบว่ามีน้ำเข้าเครื่องประมวลสัญญาณเสียง

*ความสามารถของ software ยังไม่ใช่ในเชิงการค้า (พาณิชย์)
บริษัท ออดิเมด จำกัด 100/101 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร : 02-953-8033 (อัตโนมัติ) โทรสาร : 02-953-9659
Copyright©2011 Audimed. All rights reserved. Powered by QPlusHost.com