Register Forgot Password | Login   Your Cart

Naida เทคโนโลยีที่ทำให้การฟังเสียงชัดเจนขึ้น สำหรับผู้ที่ใช้ประสาทหูเทียม AB ร่วมกับการ ใช้เครื่องช่วยฟัง Naida Link
เตรียมพบกับการออกบูทของออดิเมดได้เร็วๆนี้ ในงาน “สัปดาห์ผู้สูงอายุ” ที่รพ.พญาไท 1 และ 2 ปรึกษาปัญหาการได้ยินกับผู้เชี่ยวชาญจากออดิเมดฟรี และพบกับของสมนาคุณและส่วนลดเครื่องช่วยฟัง
ดาวน์โหลดแผ่นพับเครื่องช่วยฟัง High End รุ่นใหม่ล่าสุด
บริษัท ออดิเมด จำกัด พร้อมร่วมส่งเด็จสู่สวรรคาลัย และแสดงความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ในพระบรมโกศ
บรรยากาศเลี้ยงขอบคุณบรรดานักแก้ไขการได้ยินสุดพิเศษจากโรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชนชั้นนำ ที่ช่วยดูแลคนไข้ใส่เครื่องช่วยฟังของเรามากเป็นอันดับต้นๆในกรุงเทพค่ะ"
รางวัลดีเด่นในการเป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ทางด้าน Neurology ประจำปี 2015 จากบริษัท Natus
ขอเรียนเชิญ แพทย์หู คอ จมูก นักแก้ไขการได้ยิน และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “เทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยระบบประสาทการทรงตัวของหูชั้นใน” ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2559
ครอบครัวเดียวกัน Big Family : 2 พลังแห่งความรัก พบกับครอบครัววังคะฮาด
ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะประสาทหูเทียม AB กับประสาทหูเทียมยี่ห้ออื่น
ออดิเมด รับประกาศนียบัตรรางวัลในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจระดับโกลด์ จากเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
1  |  2  

Naida เทคโนโลยีที่ทำให้การฟังเสียงชัดเจนขึ้น สำหรับผู้ที่ใช้ประสาทหูเทียม AB ร่วมกับการ ใช้เครื่องช่วยฟัง Naida Link

Naida
เทคโนโลยีที่ทำให้การฟังเสียงชัดเจนขึ้น

สำหรับผู้ที่ใช้ประสาทหูเทียมAB

ร่วมกับการใช้เครื่องช่วยฟังจาก PHONAK 

เทคโนโลยีที่ช่วยให้หู 2 ข้างฟังเสียงง่ายขึ้น

สำหรับผู้ที่จะผ่าตัดประสาทหูเทียม และต้องการจะใส่เครื่องช่วยฟังในหูอีกข้างหนึ่ง หากเครื่องช่วยฟังและประสาทหูเทียมสามารถทำงานร่วมกันได้ ย่อมทำให้ความสามารถในการการรับฟังเสียง และการเข้าใจเสียงพูด ดีมากขึ้นได้ตามความต้องการ

เทคโนโลยีใหม่จาก AB และ PHONAK ที่ออกแบบมาให้เครื่องช่วยฟังสามารถทำงานร่วมกับประสาทหูเทียมได้ ซึ่งเป็นการออกแบบสำหรับผู้ใช้ประสาทหูเทียม AB เท่านั้น  โดยบริษัทฯเป็นผู้นำที่พัฒนาเครื่องช่วยฟังที่ออกแบบให้ใช้งานร่วมกับประสาทหูเทียมรุ่น   Naida  ได้ เนื่องจากใช้ Platform เดียวกัน ทำให้เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ทั้ง 2 ชนิดได้

ลักษณะที่เหมือนกันของเครื่องประมวลสัญญาณเสียงของประสาทหูเทียม Naida และเครื่องช่วยฟัง Phonak Naida LINK
 

-          เทคโนโลยีการประมวลสัญญาณเสียง

-          การควบคุมความดัง

-          การแสดงผลโปรแกรมที่ใช้

-          สี

ช่วยให้การรับฟังเสียงดีขึ้น

Phonak NaidaTM Link เครื่องช่วยฟังเพียงหนึ่งเดียวที่ออกแบบมาให้สามารถเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับอุปกรณ์ประมวลสัญญาณเสียงของประสาทหูเทียม (Naida CI) ทำให้สามารถรับฟังเสียงร่วมกันได้ระหว่างเครื่องช่วยฟัง และประสาทหูเทียม ซึ่งจากการศึกษาพบว่าทำให้ผู้ใช้งานสามารถรับฟังเสียงได้ดีขึ้น โดยเฉพาะในที่ที่มีเสียงรบกวน เมื่อเทียบกับการใช้ประสาทหูเทียมร่วมกันเครื่องช่วยฟังชนิดอื่น

ใช้งานง่าย

          เครื่องช่วยฟัง Phonak NaidaTM Link และอุปกรณ์ประมวลสัญญาณเสียงของประสาทหูเทียม Naida เมื่อใช้ร่วมกันจะช่วยเพิ่มคุณภาพในการรับฟัง ทำให้เข้าใจคำพูดได้ดียิ่งขึ้นในทุกๆสถานการณ์ เนื่องจากอุปกรณ์ทั้ง 2 ชนิดนี้ใช้เทคโนโลยีเดียวกัน ที่ทำให้สามารถรับเสียง และปรับแต่งเสียงได้อย่างอัตโนมัติพร้อมกัน

  การลดเสียงลม (The WindBlock feature)

คุณสมบัตินี้จะช่วยลดเสียงลม ช่วยให้การรับฟังเสียงในที่ซึ่งมีลมพัดแรงได้ดีขึ่น
  การลดเสียงดัง (The SoundRelax feature)

ช่วยลดเสียงดังๆ เช่น เสียงประตูกระแทก เสียงจานกระทบกัน เพื่อให้มีความสุข   กับการฟังเสียงมากขึ้น
  การรับฟังเสียงพูดทางด้านหน้าดีขึ้น The UltraZoom feature

เทคโนโลยีที่ช่วยให้ไมโครโฟนรับฟังเสียงพูดจากคู่สนทนาที่อยู่ด้านหน้าได้ดีขึ้น
ในขณะเดียวกันก็ช่วยลดเสียงรบกวนอื่นๆ ทำให้สามารถรับฟังเสียงในที่ทีเสียงรบกวนได้ดีขึ้น

สะดวกและง่ายต่อการควบคุม (Convenience and Control)

เนื่องจากทั้งเครื่องช่วยฟัง และอุปกรณ์ประมวลสัญญานเสียงจาก Naida ทำงานเชื่อมโยงกัน ดังนั้นหากต้องการปรับความดัง หรือปรับเปลี่ยนโปรแกรมของอุปรณ์ทั้ง 2 ชนิดพร้อมกัน สามารถปรับเปลี่ยนได้ที่เครื่องช่วยฟัง หรืออุปกรณ์ประมวลสัญญานเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้
  ความสามารถในการประมวลผลพร้อมกัน (The QuickSync feature)

การปรับเปลี่ยนข้อมูลพร้อมๆกันระหว่างอุปกรณ์ทั้ง 2 ชนิด สามารถทำได้ง่ายโดยการสัมผัสเพียงครั้งเดียว

ง่ายต่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน (Easy to Communicate)

ทำให้ไม่พลาดการฟังข้อมูลสำคัญในหูทั้ง 2 ข้าง ไม่ว่าจะเป็นการพูดโทรศัพท์ การฟังเสียงในรถ ในที่จอแจ เช่น ในภัตตาคาร หรือในที่ที่มีเสียงรบกวน ซึ่งจากการศึกษาพบว่าการใช้อุปกรณ์ทั้ง 2 ชนิดร่วมกันทำให้สามารถรับฟังเสียงได้ดีขึ้น

เครื่องประสาทหูเทียม Naida สามารถแบ่งปันเสียงข้างที่ใช้ไปยังหูอีกข้างของท่านได้ นั่นหมายถึงว่า เมื่อท่านใส่ประสาทหูเทียมข้างเดียว และใส่เครื่องช่วยฟัง   Naida Link อีกข้างหนึ่ง  หูข้างที่ใช้ประสาทหูเทียมซึ่งได้ยินดีกว่า จะสามารถส่งสัญญาณเสียงไปยังข้างที่ใช้เครื่องช่วยฟังได้ในเวลาเดียวกัน ทำให้เสียงที่เคยได้ยินเป็นเสียงรบกวนจะเบาลง ทำให้ท่านมีการได้ยินที่ดีที่สุดในทุกสถานการณ์โดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมอื่นๆ
  การลดเสียงรบกวน (The StereoZoom feature)

ช่วยลดเสียงรบกวนในที่จอแจ ทำให้สามารถรับฟังเสียงพูดได้ดีขึ้น ทำให้ไม่ต้อง     ใช้ความพยายามมากในการรับฟังเสียงในที่ที่มีเสียงรบกวน
  การรับฟังเสียงจากทุกทิศทางได้ดีขึ้น (The ZoomControl feature)

ช่วยให้การรับฟังเสียงพูดจากทางด้านหน้า หรือด้านหลัง หรือจากทั้ง 2 ด้าน ดีขึ้น ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เห็นหน้าคู่สนทนา
  ฟังเสียงโทรศัพท์ได้ทั้ง 2 หู The (DuoPhone feature)

เมื่อรับทรศัพท์ที่หูข้างใดข้างหนึ่ง ระบบจะทำงานอัตโนมัติ โดยการส่งสัญญาณเสียงไปยังหูอีกข้างหนึ่ง ทำให้สามารถรับฟังเสียงได้ทั้ง 2 หู พร้อมกัน ทำให้สามารถเข้าใจเสียงสนทนาขณะโทรศัพท์ได้ดีขึ้น แม้ในขณะอยุ่ในที่ที่มีเสียงรบกวน

บริษัท ออดิเมด จำกัด 100/101 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร : 02-953-8033 (อัตโนมัติ) โทรสาร : 02-953-9659
Copyright©2011 Audimed. All rights reserved. Powered by QPlusHost.com