Register Forgot Password | Login   Your Cart

ความรู้ทั่วไป
ประโยชน์ของการผ่าตัดประสาทหูเทียมสองข้าง
ค่าความน่าเชื่อถือ (Reliability)
จดหมายข่าวประสาทหูเทียม
เราได้ยินอย่างไร
เครื่องช่วยฟัง
เครื่องช่วยฟัง (Hearing aid) คืออะไร?
เครื่องช่วยฟังแบบ open fit
ประสาทหูเทียม
การตรวจและทดสอบก่อนการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม
ผู้ที่เหมาะสมในการใช้ประสาทหูเทียม
ประสาทหูเทียม (Cochlear Implant) คืออะไร
ความก้าวหน้าของอุปกรณ์ที่ฝั่งภายในของประสาทหูเทียม

ประโยชน์ของการผ่าตัดประสาทหูเทียมสองข้าง

 ประโยชน์ของการผ่าตัดประสาทหูเทียมสองข้าง 

 บุตรหลานของท่านจะได้ยินดีที่สุดแม้ในสถานที่มีเสียงรบกวน

ถึงแม้บุตรหลานของคุณจะได้รับการผ่าตัดประสาทหูเทียมแล้วข้างหนึ่ง หรือคุณกำลังพิจารณาการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมข้างเดียวอยู่  แต่มีข้อมูลที่บ่งชี้ว่าการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมทั้งสองข้างจะช่วยคุณให้มีการได้ยินที่ดีที่สุด 1   
ประสาทหูเทียมทั้งสองข้างจะช่วยให้ 2,3 :
·  ช่วยให้ได้ยินดีมากขึ้นในสถานการณ์ที่มีเสียงรบกวนมาก ทำให้บุตรหลานของคุณได้ยินดีกว่าแม้อยู่ในสนามเด็กเล่น
·  ช่วยให้รับรู้ที่มาของเสียงได้ดีกว่า ทำให้ทราบทิศทางของเสียงเตือน เสียงแตรรถ ได้ง่ายกว่า
·  ฟังได้ดีกว่า ใช้ความพยายามน้อยลงในการจับเสียงสนทนา
·  ช่วยเสริมเรื่องคุณภาพของเสียง และช่วยให้ฟังเพลงเพราะมากขึ้น

 เรื่องราวของ Rosies และการได้ยินสองหู                                

   

เราเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างมากของ Rosie ในการฟังเสียงในที่ที่มีเสียงรบกวนมากๆ  เช่น เรากำลังนั่งรถแวนและฉันเป็นคนขับรถอยู่ด้านหน้า ลูกนั่งกับพี่เลี้ยงเด็กที่เบาะหลังและกำลังพูดคุยกันเสียงดัง  เราเปิด DVD ให้ลูกดูในรถ แต่ Rosie ก็ยังตอบคำถามของฉันได้สบายๆ มันมหัศจรรย์มากค่ะ

-   Natasha McDougald , คุณแม่ของ   Rosie, ผ่าตัดข้างแรกเมื่ออายุ 12 เดือน

และผ่าตัดข้างที่ 2 เมื่ออายุ 2 ปี

 การได้ยินจากสองหูจะเป็นธรรมชาติมากกว่าหูเดียว

การได้ยินที่เป็นธรรมชาติ เรียกว่า การได้ยินแบบ  binaural โดย bi-  หมายถึง สองข้าง , aural หมายถึง หู

เมื่อหูสองข้างทำงานพร้อมๆกัน จะช่วยให้มีการได้ยินแบบรอบทิศทาง และสมองจะได้รับสัญญาณเสียงเหล่านั้นได้ทันที ซึ่งทำให้เข้าใจเสียงได้ง่ายกว่าและครบถ้วน

 

ผ่าตัดประสาทหูเทียม 2 ข้าง จะช่วยในการรวมเสียงจากทั้งสองหู และช่วยให้เด็กที่สูญเสียการได้ยินมากจนถึงหูหนวกสามารถได้ยินในสถานการณ์ที่มีเสียงแวดล้อมมากๆได้ด้วย 

 เด็กที่ได้ยินมากกว่าก็ยิ่งได้เปรียบ

การได้ยินแบบสองหูเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่อการพัฒนาด้านภาษา คำพูด การสื่อสารในเด็ก โดยการกระตุ้นประสาทการได้ยินพร้อมๆกันทั้งสองข้างจะช่วยเสริมความสามารถด้านการฟัง การพูด และการเรียนได้เหมือนกับการได้ยินปกติ งานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องประสาทหูเทียมได้เขียนไว้ชัดเจนว่าในการผ่าตัดประสาทหูเทียมสองข้าง ไม่ว่าจะในเด็กหรือผู้ใหญ่ จะช่วยให้พฤติกรรมทางภาษานั้นดีกว่าการใช้ประสาทหูเทียมข้างเดียว4

 Jake ผู้ประสบความสำเร็จกับการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม 2 ข้าง 

 

Jane Foreman, แม่ของ  Jake ,

Jake ได้รับการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมข้างแรกเมื่ออายุ 5 ปี และข้างที่สองเมื่ออายุ 13 ปี

ผมเริ่มคิดถึงการผ่าตัดประสาทหูเทียม 2 ข้างให้ลูกของผม เพราะว่าผมเห็นประโยชน์จาการผ่าตัดประสาทหูเทียมข้างแรก และนับตั้งแต่วันที่ Jake ได้รับการเปิดเครื่องประสาทหูเทียมข้างที่สองนั้น เขาไม่เคยอยากจะถอด Harmony Processor ออกจากหูเขาเลย เพราะว่าการใส่ประสาทหูเทียมสองข้างช่วยเรื่องการได้ยินในที่ที่มีเสียงดังรบกวน แลัได้ยินดีกว่าอย่างมากเมื่อเทียบกับการมีประสาทหูเทียมข้างเดียว

References

1.

Koch DB, Soli SD, Downing M, and Osberger MJ. 2009. Simultaneous Bilateral Cochlear Implantation: Prospective Study in Adults. Cochlear Implants International (February 26), Cochlear Implants International, n/a. doi: 10.1002/cii.413

2.

EN 45502-2-3:2010. Active Implantable Medical Devices. Particular Requirements for Cochlear and Auditory Brainstem Implant Systems.

3.

Zeitler D, et al. 2008. Speech Perception Benefits of Sequential Bilateral Cochlear Implantation in Children and Adults: A Retrospective Analysis. Otology & Neurotology. 29 (3): 314325.

4.

Balkany T, Hodges A, Telischi F, et al. 2008. William House Cochlear Implant Study Group: Position Statement on Bilateral Cochlear Implantation. Otology & Neurotology. 29: 107108.

บริษัท ออดิเมด จำกัด 100/101 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร : 02-953-8033 (อัตโนมัติ) โทรสาร : 02-953-9659
Copyright©2011 Audimed. All rights reserved. Powered by QPlusHost.com