Register Forgot Password | Login   Your Cart

ความรู้ทั่วไป
ประโยชน์ของการผ่าตัดประสาทหูเทียมสองข้าง
ค่าความน่าเชื่อถือ (Reliability)
จดหมายข่าวประสาทหูเทียม
เราได้ยินอย่างไร
เครื่องช่วยฟัง
เครื่องช่วยฟัง (Hearing aid) คืออะไร?
เครื่องช่วยฟังแบบ open fit
ประสาทหูเทียม
การตรวจและทดสอบก่อนการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม
ผู้ที่เหมาะสมในการใช้ประสาทหูเทียม
ประสาทหูเทียม (Cochlear Implant) คืออะไร
ความก้าวหน้าของอุปกรณ์ที่ฝั่งภายในของประสาทหูเทียม

เครื่องช่วยฟังแบบ open fit

     เครื่องช่วยฟังแบบ open fit คือเครื่องช่วยฟังรูปแบบใหม่ที่ไม่จำเป็นต้องใช้แบบพิมพ์หูแต่จะใช้เป็นจุกยางหรือซิลิโคนทรงดอกเห็ดขนาดเล็ก สอดเข้าไปในช่องหูขณะใส่ช่องหูจะไม่ถูกอุดกั้น ผู้ใช้จะไม่รู้สึกอึดอัด หรือรำคาญ

เครื่องช่วยฟังแบบ open fit เหมาะกับผู้ที่มีการสูญเสียการได้ยินทุกแบบหรือไม่?

การใส่เครื่องช่วยฟังแบบ open fit จะเหมาะสำหรับผู้ที่มีการสูญเสียการได้ยินเฉพาะช่วงความถี่สูง(รูปที่ 1) และผู้ที่มีการสูญเสียการได้ยินระดับหูตึงน้อย(รูปที่ 2) ซึ่งผู้ที่มีการสูญเสียการได้ยินกลุ่มนี้เมื่อใส่เครื่องช่วยฟังแบบดั้งเดิม จะได้ประโยชน์น้อย เนื่องจากมีการอุดกั้นของช่องหูที่เกิดขึ้นขณะใส่เครื่องช่วยฟัง ทำให้มีการขยายเสียงช่วงความถี่ต่ำเพิ่มมากขึ้น เป็นเหตุให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น เสียงพูดของตนเองดังก้องอยู่ในหู มีเสียงรบกวนมาก ทำให้ได้ยินเสียงไม่ชัด และรู้สึกรำคาญ


    
รูปที่ 1 กราฟการได้ยินของผู้ที่มีการสูญเสียการได้ยินเฉพาะช่วงความถี่สูง   รูปที่ 2 กราฟการได้ยินของที่มีการสูญเสียการได้ยินระดับหูตึงน้อย


เครื่องช่วยฟังแบบ open fit มีลักษณะอย่างไร ? 

     เครื่องช่วยฟังแบบ open fit มีรูปแบบที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ที่มีการสูญเสียการได้ยินเฉพาะช่วงความถี่สูง และผู้ที่มีการสูญเสียการได้ยินระดับหูตึงน้อย ได้รับประโยชน์ และมีความสุขสบายในการใส่เครื่องช่วยฟังมากขึ้น เครื่องช่วยฟังแบบนี้ จะมีรูปร่างลักษณะคล้ายคลึงกับเครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังใบหู แต่ตัวเครื่องจะมีขนาดเล็ก และเบากว่าแบบทัดหลังใบหู เวลาใส่เครื่องส่วนที่เป็นตัวเครื่องจะวางอยู่บริเวณหลังใบหู มีส่วนนำเสียงยื่นสอดเข้าไปในช่องหู ส่วนที่นำเสียงเข้าสู่ช่องหูนี้จะเปลี่ยนจากเดิมที่เป็นพิมพ์หูกลายเป็นจุกยางหรือซิลิโคนทรงดอกเห็ดขนาดเล็ก ที่ไม่แน่นกระชับพอดีกับช่องหู ทำให้ไม่รู้สึกอึดอัดภายในช่องหูเหมือนเครื่องช่วยฟังแบบอื่นๆ และด้วยตัวเครื่องขนาดเล็ก และท่อนำเสียงเป็นท่อแบบใส เมื่อใส่เครื่องแล้ว จึงไม่เป็นที่สังเกตเห็นของผู้อื่นนอกจากนี้การใช้เครื่องช่วยฟังแบบ open fit จะเห็นว่าช่องหูไม่ถูกอุดกั้น เนื่องจากส่วนที่ใส่เข้าไปในช่องหูมีขนาดเล็กและมีช่องระบายอากาศ จะทำให้ช่วยลดเสียงก้องในหูได้ ช่วยให้ได้ยินเสียงพูดหรือเสียงเคี้ยวอาหารของตนเองที่ดังในหูลดลง และให้เสียงที่ได้ยิน เป็นธรรมชาติมากกว่าการใส่เครื่องช่วยฟังแบบดั้งเดิม

ผู้ที่ต้องการใส่เครื่องช่วยฟังแบบ open fit จะใช้เวลาในการรอเครื่องสั้นกว่าเครื่องช่วยฟังแบบดั้งเดิม เพราะเมื่อทดลองและเลือกเครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมได้แล้ว สามารถใส่เครื่องได้เลย ไม่ต้องรอให้ทำพิมพ์หู หรือหล่อตัวเครื่อง ผู้ใช้สามารถรับเครื่องช่วยฟังไปใช้ได้ทันที


สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเรื่องเครื่องช่วยฟังแบบ open fit เพิ่มเติมได้ที่

บริษัท ออดิเมด จำกัด

100/101ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร 0 2953 8033 (อัตโนมัติ)บริษัท ออดิเมด จำกัด 100/101 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร : 02-953-8033 (อัตโนมัติ) โทรสาร : 02-953-9659
Copyright©2011 Audimed. All rights reserved. Powered by QPlusHost.com