บริการของเรา

ผู้ให้บริการด้านการได้ยินระดับพรีเมียมในประเทศไทย


             ศูนย์การได้ยินออดิเมดให้คำปรึกษาเรื่องการได้ยิน  ตรวจการได้ยิน  และทดลองเครื่องช่วยฟัง  ด้วยเทคโนโลยีชั้นนำจากอเมริกาและยุโรป  ทุกช่วงระดับราคาตั้งแต่ระดับประหยัดไปจนถึง High End  โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยิน (Audiologist) ทำหน้าที่ดูแลให้คำปรึกษาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์  เวลา  8.30 - 16.30 น.  และวันเสาร์ เวลา 9.00 - 16.30 น.