รางวัลแห่งความสำเร็จ

ผู้ให้บริการด้านการได้ยินระดับพรีเมียมในประเทศไทย

              

 


 

  • Top 10 Starkey  ปี 2003-2004                                                                                                                                                                              

  • Top International Sales  จาก Starkey  ปี 2006                                                                          

  • Top Sales Performance จาก Starkey  ปี 2012                                                                                   

  • Excellence in Trade Gold Award  จาก U.S. Commercial Service, Department of Commerce  ปี 2012                           

  • Excellence in Trade Platinum Award  จาก U.S. Commercial Service, Department of Commerce  ปี 2013-2014                                                                

  • International Most Improved Sales 2007  จาก Starkey ปี 2007